The New Nairobi Clinic (Xarunta Cusub ee Nairobi)

International Health Centre

International Health Center is a comprehensive private hospital for outpatients that was established in September 2016 in Nairobi, Kenya to provide excellent clinical health treatment service that covers and treats wide range of illnesses: Stomach, Heart, Lungs, Liver, Bones, Women diseases, Children diseases, and Diabetes.

Our Services:

We provide General consultations and examinations with state-of-the-art clinical equipment. We offer a broad range of internal diagnostics: Sonography, ECG, Vein Scans, Blood Examinations, X-rays (coming soon), Injections or Infusions, Natural Cures and Remedies (Acupuncture and Cupping).

Xarunta Caafimaadka ee Caalamiga

Xarunta Caafimaadka ee Caalamiga ah waa isbitaalka dhamaystiran gaarka ah bukaan-socod oo la aasaasay bishii September 2016 ee Nairobi, Kenya si ay u bixiyaan adeeg daaweyn caafimaad aad u fiican oo ku aaddan tahay oo daawaynaya kala duwan balaadhan oo ah cudurada: Caloosha, Wadnaha, sambabada, beerka, Lafaha, cudurada Dumarka, Carruurta cudurada, iyo Macaanka.

Adeegyadeena

Waxaan ku siin la-talin guud iyo imtixaanada anagoo isticmaaleyno qalabka caafimaad lagu baro oo casri ah. Waxaan bixinaa kala duwan baadhista eeĀ  xanuunada gudaha: Sonography, ECG, Xidid Sawirro, Baarista Dhiigga, X-rays (soo socda ugu dhaqsaha badan), Cirbadaha ama Faleebo, daaweynta dabiiciga ah (Irbadaha iyo toobida).

Cupping Therapy (Toobid)

Cupping therapy is an alternative medicine that helps you with pain, inflammation, blood flow, relaxation and well-being.

Toobida waa daawo kale oo aad ka caawisa xanuun, barar, socodka dhiigga, nasashada iyo fayo-qabka.